Noardeast-Fryslân keert de energietoeslag 2023 uit
Noardeast-Fryslân keert de energietoeslag 2023 uit

Noardeast-Fryslân keert de energietoeslag 2023 uit

De Wet Energietoeslag 2023 is goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Dit betekent dat de gemeente Noardeast-Fryslân kan beginnen met het uitbetalen van de energietoeslag.

Uiterlijk 1 december aan te vragen

Huishoudens die eerder dit jaar € 500,- aan energietoeslag hebben ontvangen, krijgen uiterlijk op 30 november 2023 € 800,- automatisch uitgekeerd. Ook huishoudens die recent een uitkering of andere regeling ontvangen krijgen automatisch een betaling. Vanaf uiterlijk 1 december 2023 is het voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, heeft over het kalenderjaar 2023 recht op maximaal € 1.300,-.

Wethouder Jouke Douwe de Vries: “Wy binne bliid dat wy wat dwaan kinne foar de ynwenners fan ús gemeente mei in leech ynkommen. It libben is it ófrûne jier ommers om ferskate redenen freeslik djoer wurden. Sjoch nei de prizen fan boadskippen bygelyks. Ek de prizen fan enerzjy bliuwe foarearst heech. Hieltyd mear minsken komme dêrtroch finansjeel yn de knipe. Wy hoopje dan ek dat dit wat helpe kin.”

Al voor de wetswijziging was een aanvraag in 2023 mogelijk

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft eerder besloten niet op te wachten op het wetsvoorstel en alvast een bedrag van € 500,- aan energietoeslag uit te keren. Ook is eerder besloten om de inkomensgrens te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Huishoudens die de energietoeslag dit jaar hebben aangevraagd hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij ontvangen automatisch een bedrag van € 800,-.

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Huishoudens die in aanmerking komen voor de energietoeslag kunnen dit zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website www.noardeast-fryslan.nl/energielasten.

Voor hulp bij het aanvragen kunnen inwoners terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk via mailadres: m.vanderzee@het-bolwerk.eu of telefonisch op het nummer 0519-292223. Men kan ook terecht bij de Thuisadministratie van Humanitas via mailadres ta.nof@humanitas.nl of telefonisch op het nummer: 06-22709903.