Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Start werkzaamheden
Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Start werkzaamheden

Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Start werkzaamheden

Sinds begin 2019 zijn we als Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. samen met D.O.M. Burdaard bezig om de gevaarlijke situatie op de kruising Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk heeft dit zijn vruchten afgeworpen en kregen we begin 2021 het mooie bericht dat er een ovonde zal worden geplaatst op de kruising Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg. Dit moet er voor zorgen dat alle verkeer de kruising op een veilige manier kan oversteken. Na diverse voorbereidingen door nutsbedrijven en het aanbestedingstraject is het inmiddels zover en gaan de werkzaamheden van start!

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 16 oktober en 15 december

Vanaf maandag 16 oktober zal worden gestart met de werkzaamheden en zal dit voor overlast zorgen. Uiteraard vinden we dit allemaal heel vervelend, maar als het weer een beetje meezit hebben we met kerst er een prachtige ovonde voor teruggekregen. Er zijn tenslotte al veel te veel ongevallen gebeurd op deze kruising dus we zijn al lang blij dat er nu iets aan wordt gedaan. Om even een idee te geven omtrent deze overlast, heeft de gemeente deze informatie met ons gedeeld en toegelicht. We willen daarom graag deze informatie met het dorp delen.

Omleiding fietsers

Omdat de kruising voor fietsers volledig wordt afgesloten, zullen deze een omleiding moeten volgen. De omleiding die hiervoor is bedacht is via de haven onder het tunneltje door langs de Dokkumer Ee zodat via de brug aan het eind van de Iewal kan worden overgestoken weer richting de Burdaarderstraatweg. Omdat de fietsers een klein stukje over de Iedyk moeten fietsen, is dit stuk een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur voor extra veiligheid.

  • Denk aan goede verlichting op je fiets, er is geen verlichting aanwezig op het fietspad langs de Dokkumer Ee.
  • De gemeente is gevraagd bij eventuele winterse neerslag dit traject mee te nemen in gladheidsbestrijding.

Uiteraard is de gemeente zich bewust dat hiermee een stuk om moet worden gefietst, maar doordat er midden op de kruising een afgesloten barrière is aangebracht is er geen mogelijkheid om de fietsers om een veilige manier over de kruising te geleiden.

Fase 1 Aanleg Dokkumer helft

Maandag 16 oktober vroeg in de ochtend wordt de kruising afgesloten voor alle verkeer op de Dokkumerstraatweg vanuit Burdaard richting Dokkum en vanuit Dokkum richting Burdaard. Zowel automobilisten alsmede fietsers dienen de omleiding te volgen.

De Hikkaarderdyk – Kolkhuizerweg zal de weghelft aan de kant van Dokkum worden afgesloten en wordt tevens een barrière geplaatst tussen de beide rijbanen zodat de wegwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Het verkeer wordt door tijd gestuurde stoplichten om en om worden doorgelaten.

Fase 2 Aanleg Burdaarder helft

Zodra de Dokkumer helft klaar is, zal worden begonnen aan de andere kant. Vanaf nu zal het verkeer over de Hikkaarderdyk – Kolkhuizerweg over de nieuw aangelegde ovonde rijden en wordt de andere weghelft afgesloten zodat de werkzaamheden aan deze kant kunnen worden gestart.

Fase 3.1 Aanleg middenruimte

In deze fase worden werkzaamheden verricht aan het midden van de ovonde, het verkeer zal nog steeds over dezelfde weghelft blijven rijden.

Fase 3.2 Aanleg middenruimte

In deze fase worden werkzaamheden verricht aan het midden van de ovonde, maar zal het verkeer nu over de andere kant van de nieuw aangelegde ovonde rijden.

Fase 4 Aanbrengen deklagen en volledige afsluiting kruising

In de laatste fase zal de kruising volledig worden afgesloten om de deklaag aan te brengen op de nieuwe ovonde waarna de nieuwe ovonde volledig gebruiksklaar is.

Tot slot

De verwachting is dat door de omleiding en afsluiting van de kruising de verkeersdruk in het dorp zelf zal toenemen. De gemeente houdt dit overdag zoveel mogelijk in de gaten, maar heeft ons als dorp ook gevraagd om dit goed in de gaten te houden. Mocht het te veel overlast in het dorp veroorzaken, dan wordt gekeken of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail naar dorpsbelang@burdaard.com. We proberen hier dan antwoord op te geven of waar nodig door te verwijzen naar de gemeente of aannemer.