Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Afrondende werkzaamheden
Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Afrondende werkzaamheden

Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Afrondende werkzaamheden

De afronding van de nieuwe ovonde komt in zicht! Ondanks de oneindige regen, sneeuw en vorst, lijkt het er op dat de planning gehaald wordt en halverwege december de laatste werkzaamheden aan de nieuwe ovonde worden afgerond.

Omdat de laatste werkzaamheden het leggen van de laatste asfalt laag betreft, zal de ovonde in zijn geheel worden afgesloten voor alle verkeer. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden van woensdag 13 december vanaf 7:00 tot vrijdag 15 december 17:00. Als er niets tegenzit kan vanaf 15 december 17:00 iedereen gebruik kan gaan maken van de nieuwe ovonde.

Het lijkt er op dat het met de extra drukte door Burdaard binnen de perken is gebleven doordat het verkeer ondanks de stoplichten toch redelijk vlot kon doorrijden. Het zijn met name de fietsers die de meeste overlast hebben ondervonden en laat het dan ook nog eens één van de natste maanden ooit zijn geweest tijdens de periode dat de fietsers hebben moeten omfietsen. Daarom een dikke pluim voor alle fietsers die door weer en wind de extra kilometers hebben moeten omfietsen!

Hieronder kun je nogmaals de verschillende fases zien van de aanleg, waarbij we dus nu zijn aanbeland in fase 4.

Fase 1 Aanleg Dokkumer helft

Maandag 16 oktober vroeg in de ochtend wordt de kruising afgesloten voor alle verkeer op de Dokkumerstraatweg vanuit Burdaard richting Dokkum en vanuit Dokkum richting Burdaard. Zowel automobilisten alsmede fietsers dienen de omleiding te volgen.

De Hikkaarderdyk – Kolkhuizerweg zal de weghelft aan de kant van Dokkum worden afgesloten en wordt tevens een barrière geplaatst tussen de beide rijbanen zodat de wegwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Het verkeer wordt door tijd gestuurde stoplichten om en om worden doorgelaten.

Fase 2 Aanleg Burdaarder helft

Zodra de Dokkumer helft klaar is, zal worden begonnen aan de andere kant. Vanaf nu zal het verkeer over de Hikkaarderdyk – Kolkhuizerweg over de nieuw aangelegde ovonde rijden en wordt de andere weghelft afgesloten zodat de werkzaamheden aan deze kant kunnen worden gestart.

Fase 3.1 Aanleg middenruimte

In deze fase worden werkzaamheden verricht aan het midden van de ovonde, het verkeer zal nog steeds over dezelfde weghelft blijven rijden.

Fase 3.2 Aanleg middenruimte

In deze fase worden werkzaamheden verricht aan het midden van de ovonde, maar zal het verkeer nu over de andere kant van de nieuw aangelegde ovonde rijden.

Fase 4 Aanbrengen deklagen en volledige afsluiting kruising

In de laatste fase zal de kruising volledig worden afgesloten om de deklaag aan te brengen op de nieuwe ovonde waarna de nieuwe ovonde volledig gebruiksklaar is.

Tot slot

De verwachting is dat door de omleiding en afsluiting van de kruising de verkeersdruk in het dorp zelf zal toenemen. De gemeente houdt dit overdag zoveel mogelijk in de gaten, maar heeft ons als dorp ook gevraagd om dit goed in de gaten te houden. Mocht het te veel overlast in het dorp veroorzaken, dan wordt gekeken of er extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail naar dorpsbelang@burdaard.com. We proberen hier dan antwoord op te geven of waar nodig door te verwijzen naar de gemeente of aannemer.