Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Kunstwerk
Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Kunstwerk

Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Kunstwerk

Door de gemeente is aangegeven dat er een rotonde komt in plaats van de gevaarlijke kruising waar de Dokkumerstraatweg, Hikkaarderdyk en Kolkhuizerweg elkaar kruisen. Hierbij is gekozen voor het aanleggen van een ovonde, dit mede op verzoek vanuit dorpsbelang zodat voor de vele fietsers een veilige oversteek mogelijk wordt gemaakt, de tekening van de ovonde is onder dit bericht te vinden. Omdat er diverse nutsvoorzieningen moeten worden omgelegd alvorens de ovonde kan worden aangelegd, laat de start van de aanleg wat langer op zich wachten. Dit komt mede door de beperkte capaciteit bij de nutsbedrijven voor dergelijke werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, worden de laatste kabels omgelegd in week 15 door Verkleij, hierbij kan er ook enige tijd verkeershinder ontstaan omdat er een rijbaan wordt afgesloten. Vervolgens zal september/oktober worden gestart met de werkzaamheden.

Kunstwerk op de ovonde.

We hebben de gemeente gevraagd of er mogelijkheden zijn om de lege ruimte op de ovonde te gebruiken om bijvoorbeeld een kunstwerk te plaatsen, zoals bijvoorbeeld ook in Aldtsjerk het geval is in de vorm van ‘de schaatsers’. De gemeente heeft aangegeven dat dit geen onderdeel is van het totale budget wat beschikbaar is voor de bouw van de ovonde. Er zal dus dus op een andere manier moeten worden bekostigd, de gemeente staat het wel toe dat er iets wordt geplaatst indien het binnen de gestelde eisen valt. Er zal dus onderzocht moeten worden op welke manier dit kunstwerk kan worden bekostigd. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van gelden vanuit subsidies, een bijdrage vanuit dorpsbelang en de lokale ondernemers.

Om een idee te geven wat er wordt bedoeld met een ‘kunstwerk’, hebben we een paar voorbeelden gegeven.

Heb je idee├źn en/of wil je graag een werkgroepje starten om hier mee aan de slag te gaan, mail ons dan op dorpsbelang@burdaard.com, dan kunnen we gezamenlijk uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Locatie kunstwerken