Dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.

Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o.

Verhoging contributie

Een gemeenschap bestaat bij de gratie van betrokkenheid en inbreng van haar bewoners. Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. zet zich in om de leefbaarheid en het woongenot van Burdaard, Jislum en omgeving op peil te houden. Uw steun en inbreng wordt daarom ook erg op prijs gesteld. De bijdrage voor …

Webcam brug Burdaard

De webcam op de brug in Burdaard is al een behoorlijke tijd defect. We willen graag weten of er voldoende interesse is om de webcam te vervangen. Indien er voldoende interesse blijkt te zijn, gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze weer in werking te stellen. Laat het …

15 April 2023 “78 jaar vrijheid”

Zaterdag 15 april rond 15:00 uur vindt bij het oorlogsmonument aan de Hoofdweg een speciale herdenkingsplechtigheid plaats. Tijdens deze plechtigheid zal een delegatie van actieve militairen van de Canadian Dragoons een krans leggen bij het monument. Heel bijzonder is dat oud-veteraan Jim Follwell deze plechtigheid zal bijwonen. Leden van het …