Dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.
Dorpsbelang

Dorpsbelang

Een dorp als Burdaard bestaat bij de gratie van betrokkenheid en inbreng van haar bewoners. Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o. zet zich in voor het eigen dorp. Uw steun en inbreng worden erg op prijs gesteld. Voor € 6,00 per jaar  steunt u het dorpsbelang, zodat het Dorpsbelang zich in kan zetten voor uw woongenot.

Lid worden?
Vul het machtigingsformulier in en mail naar:  dorpsbelang@burdaard.nl

Wij hopen u snel te ontmoeten.

Oant sjen!!!