Toekomst MFC It Spektrum
Toekomst MFC It Spektrum

Toekomst MFC It Spektrum

De afgelopen maanden is het bestuur samen met de werkgroep druk bezig geweest met de toekomst van het MFC. Een ding is nu helemaal duidelijk: we gaan het niet redden op eigen kracht. We hebben dus hulp van buitenaf nodig. Die hulp willen we nu gaan inroepen.

Alle bewoners van Burdaard, Jislum e.o. hebben inmiddels een stembiljet met een korte toelichting in de bus ontvangen. Deze is bedoeld om voorkeur uit te spreken welke richting we als mienskip op willen met MFC It Spektrum. De bedoeling is om van de 8 mogelijke oplossingen er 2 aan te kruisen. Deze oplossingen worden toegelicht in dit document, maar ook tijdens de informatieavond op woensdag 7 december. Graag wil het bestuur dan ook iedereen weer bijpraten waar we nu staan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 7 december om 20:00 (inloop vanaf 19:30).

LET OP! In tegenstelling tot de achteraf wat ongelukkig gekozen datum (i.v.m. Sinterklaas) van vrijdag 2 december, is dit dus nu verplaatst naar woensdag 7 december!

* Dit bericht is op verzoek van het bestuur van het MFC It Spektrum geplaatst.