Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Financiële stand van zaken (Deel I)
Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Financiële stand van zaken (Deel I)

Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Financiële stand van zaken (Deel I)

Woord vooraf
Tijdens de bijeenkomst op 8 juli hebben we als MFC-bestuur beloofd inzage te geven in de financiële situatie van MFC It Spektrum. Door middel van deze nieuwsbrief willen we dit nu doen. Het kan zijn dat sommige onderdelen van deze nieuwsbrief onduidelijk zijn en/of nieuwe vragen oproepen. Stel die dan gerust. Na de samenvatting van deze nieuwsbrief (hier direct onder) en aan het einde van deze nieuwsbrief lees je hoe dit kan.
Samenvatting van deze nieuwsbrief
Eind 2016 is het MFC technisch failliet. Dat is ruim vijf jaar na de opening. Het eigen vermogen is dan EUR -138.505 en er is bijna geen geld meer om uit te geven. De toenmalige gemeente Ferwerderadiel besluit op 14 december 2017 het MFC te redden. Ze doet dit door vier maatregelen te nemen:

  1. Ze scheldt een grote schuld kwijt.
  2. Ze verstrekt een eenmalige subsidie.
  3. Ze stelt het MFC in staat een nieuwe hypotheek af te sluiten.
  4. Ze besluit een duurzame subsidierelatie aan te gaan met het MFC.
    Als gevolg van de eerste twee maatregelen beschikt het MFC eind 2017 weer over een positief eigen vermogen van EUR 71.073. Door de derde maatregel kan het MFC meer geld lenen. Hierdoor versterkt de gemeente de liquiditeit van het MFC. Door de vierde maatregel stelt de gemeente het MFC in staat om voortaan weer een positief bedrijfsresultaat te boeken.
    Na de redding realiseert het MFC meer inkomsten dan verwacht. Dat is bedrijfsmatig gezien positief. De kosten vallen echter hoger uit dan verwacht. Die zijn zo hoog dat het MFC er in de jaren na de redding niet in slaagt om een positief bedrijfsresultaat te boeken. Hierdoor teert het MFC elk jaar in op het eigen vermogen (dat de gemeente Ferwerderadiel had hersteld). Het eindresultaat is dat het MFC eind 2021 opnieuw een negatief eigen vermogen heeft van EUR -97.972. Het is MFC is ruim vier jaar na zijn redding opnieuw technisch failliet.
    In tegenstelling tot eind 2016 is de liquiditeit van het MFC eind 2021 nog goed. Het MFC kan zijn rekeningen daardoor nog betalen. Ook kan het MFC nog (kleine) investeringen doen. Op papier kan het MFC zichzelf dus nog redden. Of het realistisch is om dit te verwachten, bespreken we in de volgende nieuwsbrief. Dan zetten we alle inkomsten en kosten in detail op een rij. (Iedereen kan dan zelf zien wat de belangrijkste inkomsten en kosten van het MFC zijn.) In de volgende nieuwsbrief zullen we ook een exploitatiebegroting maken voor de komende 20 jaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt volgende week.

We kunnen ons voorstellen dat deze lange nieuwsbrief vragen oproept. We zijn graag bereid alle vragen te beantwoorden. U kunt uw vragen per mail stellen aan Anton van den Beukel: anton@derksengosen.nl. U kunt Anton ook bellen: 06 25 59 54 73. We kunnen ons ook voorstellen dat het prettig is om een mondelinge toelichting te krijgen op wat we hier schrijven. We zijn graag bereid die mondelinge toelichting te geven. Dat doen we op donderdag 22 september van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen in het MFC. We organiseren dan dus een soort ‘inloopspreekuur’.

Download hier de nieuwbrief.

* Dit bericht is op verzoek van het bestuur van het MFC It Spektrum geplaatst.