MFC It Spektrum – Afkoop hypotheek
MFC It Spektrum – Afkoop hypotheek

MFC It Spektrum – Afkoop hypotheek

De lening van het MFC is afgelost, maar het MFC is daarmee niet gered

Januari 2024 – Nieuwsbrief Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o.

De gemeente heeft de lening van het MFC bij de bank afgelost. De gemeente was verplicht dit te doen. Het MFC is hierdoor niet gered. Het MFC staat nog steeds op het punt om failliet te gaan. De gemeente heeft besloten om het MFC voorlopig in leven te houden. Omdat anders onze basisvoorzieningen moeten sluiten. Maar de gemeente helpt het MFC niet voor onbepaalde tijd. Ondertussen zoeken wij door naar een oplossing. Een ding is ons hierbij duidelijk: wij willen graag weer behandeld worden als alle andere dorpen in Noardeast-Fryslân.

Beste allemaal,

In een eerdere nieuwsbrief is verteld dat de Bank Nederlandse Gemeenten de lening van het MFC ging stopzetten. Als er niks zou gebeuren zou het MFC daardoor failliet gaan. Dankzij de gemeente is dit niet gebeurd. We begrepen dat sommige mensen hebben begrepen dat het MFC nu gered is. Dat is heel nadrukkelijk niet het geval. In deze nieuwsbrief leggen we dit uit.

2017: het MFC is failliet, maar de Bank Nederlandse Gemeente komt het MFC te hulp

Om goed te begrijpen wat hier gebeurt, moeten we heel even terug in de tijd. In 2017 dreigde MFC It Spektrum failliet te gaan. De toenmalige bank van het MFC wilde de lening van het MFC stopzetten. Het MFC moest daarom op zoek naar een andere bank die het MFC wel een lening wilde verstrekken. Er was echter geen één normale bank die het MFC een lening wilde verstrekken. Het MFC zou daardoor failliet gaan. De toenmalige gemeente Ferwerderadiel wilde dit niet en heeft het MFC toen geholpen. De gemeente Ferwerderadiel heeft toen contact opgenomen met de Bank Nederlandse Gemeenten en gevraagd of deze bank het MFC een lening wilde verstrekken. De Bank Nederlandse Gemeenten is geen normale bank. Dat is een bank van en voor de overheid. Bij hoge uitzondering wilde de Bank Nederlandse Gemeenten het MFC een lening verstrekken. Daarmee was het MFC toen gered.

De Bank Nederlandse Gemeenten stelt harde voorwaarden: de gemeente moet borg staan

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft deze lening in 2017 niet zomaar verstrekt. De bank heeft hier een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Het MFC kon wel een lening krijgen, maar de gemeente moest hier dan wel borg voor staan. Dit borg staan betekent in de praktijk het volgende: als de bank het idee krijgt dat het MFC niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, moet de gemeente heel de lening van het MFC aflossen.

Augustus 2023: de Bank Nederlandse Gemeenten zet de lening van het MFC stop

Terug naar het heden: in augustus 2023 kreeg het MFC bericht van de Bank Nederlandse Gemeenten. De bank wilde de lening van het MFC stopzetten. Eerder was het MFC al onder bijzonder beheer komen te vallen. Maar nu was de bank tot de conclusie gekomen dat de financiële situatie van het MFC onhoudbaar was. De bank wilde daarom van de lening af. Dit heeft de Bank Nederlandse Gemeenten ook bij de gemeente gemeld. De gemeente stond tenslotte borg voor de lening van het MFC. In de praktijk betekent dit dat de bank bij de gemeente heeft aangeklopt met platweg de volgende boodschap: ‘Hallo gemeente, wij beëindigen de lening van MFC It Spektrum. Wij hebben hier in 2017 een afspraak over gemaakt. En volgens die afspraak moeten jullie nu deze lening van het MFC aflossen.’

De gemeente MOEST de lening van het MFC aflossen

Gelet op de afspraken die in 2017 zijn gemaakt, moest de gemeente deze lening dus aflossen. De gemeente heeft dit nu gedaan. Dit bericht is ook in de krant gekomen. Sommige mensen hebben vervolgens geconcludeerd dat het MFC nu gered is. Maar dat is zeker niet het geval. Dat leggen we hieronder uit.

Het MFC is niet gered: de verliezen blijven ontzettend groot

Doordat de lening van het MFC noodgedwongen is afgelost door de gemeente, is die lening weg. Het MFC hoeft die lening dus ook niet meer terug te betalen. Dat scheelt in de kosten van het MFC. Als er bij het MFC nu meer geld binnen zou komen dan eruit zou gaan, zou het MFC inderdaad gered zijn. Maar dat is niet het geval. Zelfs nu de lening is afgelost zijn de verliezen van het MFC ontzettend groot. En de verwachting is dat de verliezen de komende tijd steeds verder oplopen.

Het MFC is nog steeds praktisch failliet

De financiële problemen van het MFC zijn zo groot dat het MFC normaal gesproken binnen een paar maanden failliet is. (De aflossing van de lening zorgt dus alleen voor een paar maanden uitstel.) Een faillissement van het MFC zou rampzalig zijn voor al de voorzieningen die in het MFC-gebouw zijn ondergebracht. Die zouden dan sluiten. De gemeente wil dit niet. De gemeente heeft daarom met het MFC afgesproken dat de gemeente het MFC voorlopig helpt. De gemeente doet dit echter niet voor onbepaalde tijd. De gemeente doet dit tot 1 juni 2025.

De gemeente houdt het MFC tot 1 juni 2025 in leven

Waarom helpt de gemeente het MFC tot 1 juni 2025?Zoals iedereen weet wil de gemeente graag dat onze belangrijkste voorzieningen behouden blijven. Anders kunnen wij als mienskip niet meer functioneren. Al langere tijd zoekt de gemeente daarom samen met ons naar manieren om onze basisvoorzieningen te behouden. We denken nu een manier te hebben gevonden waarop dat kan. De hoop en verwachting is dat we ongeveer tot 1 juni 2025 nodig hebben om onze basisvoorzieningen veilig te stellen voor de toekomst. Daarom hebben we met de gemeente afgesproken dat de gemeente MFC It Spektrum tot 1 juni 2025 in leven houdt.

De gemeente neemt het MFC per 1 juni 2025 over en doet dat niet voor niets

Met de gemeente hebben we afgesproken dat de gemeente per 1 juni 2025 voor € 1,- eigenaar wordt van MFC It Spektrum. Wij verwachten zelf dat onze basisvoorzieningen dan niet meer in het gebouw zitten. De gemeente kan dan doen met het gebouw en de grond wat de gemeente wil. Daardoor kan de gemeente een groot deel van de lening die zij nu heeft afgelost misschien weer terugkrijgen.

We willen heel graag vooruit!

Zoals u net hierboven leest, verwachten we dat onze basisvoorzieningen (BSO/kinderopvang, kantine, kleedkamers, ruimte voor de kaartclub, de ouderensoos etc.) op 1 juni 2025 niet meer in MFC It Spektrum zitten. Dat is natuurlijk een heel ambitieuze doelstelling. Dat begrijpen we. Maar het moge duidelijk zijn dat het onze hoop is dat we zo snel als mogelijk een nieuw, veel kleiner én betaalbaar gebouw hebben waardoor we als mienskip na jaren van zorgen, frustratie en teleurstelling weer echt vooruit kunnen!

We willen weer behandeld worden als alle andere dorpen

Kortom, we hopen dat we dan weer gewoon een dorp net als alle andere dorpen in Noardeast-Fryslân kunnen zijn. Geen grootse plannen of ideeën, gewoon een gezond dorp met een bloeiende mienskip… met voorzieningen die passen bij de aard en schaal van ons dorp. Of dit allemaal gaat lukken hangt af van de gemeenteraad. Maar we hebben goede hoop dat we er met de gemeente uit gaan komen. In ieder geval zijn we de gemeente dankbaar dat de gemeente ons nu echt helpt en echt naar ons wil luisteren. Dat is tenslotte wel eens anders geweest…

Een hartelijke groet,

De projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaad-Jislum e.o.

Danny Adema (Oranjecommissie Burdaard); Anne Betzema (Bestuur MFC-It Spektrum); Gaatse van der Bij (Beheersstichting Sportaccommodatie Burdaard); Chantal Boering (3K/BSO); Sjoerd Bosgra (namens de horeca in Burdaard); Jaap Hiemstra (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Pier Meindertsma (Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.); Evert van der Sluijs (namens de vrijwilligers van MFC It Spektrum); Howard Steenbeeke (TV Burdaard); Eddy Terpstra (namens de ondernemers in Burdaard-Jislum e.o.); Sijbren van der Velde (PKN Burdaard-Wanswerd-Jislum e.o.); Eric Wagemakers (namens de sport); Ina Witteveen (dorpencoördinator); Douwe Sjirk Zijlstra (Stichting Sportkantine).

We hopen dat deze nieuwsbrief voor duidelijkheid zorgt. Wie vragen heeft kan een van ons altijd aanschieten. We praten iedereen graag bij. Het is ook altijd mogelijk om contact op te nemen met Anton van den Beukel. Dat kan telefonisch via: 06 25 59 54 73 of via de e-mail: anton@derksengosen.nl.

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.