MFC uitslag stemming: voorkeur voor oplossingen
MFC uitslag stemming: voorkeur voor oplossingen

MFC uitslag stemming: voorkeur voor oplossingen

Op 12 december 2022 is de stembus om 13.00 uur gesloten. Op 12 december 2022 zijn de
stemmen direct na het sluiten van de stembus (om 13.00 uur) geteld.

* Dit bericht is op verzoek van het bestuur van het MFC It Spektrum geplaatst.