MFC It Spektrum – Laatste nieuwsbrief 2023
MFC It Spektrum – Laatste nieuwsbrief 2023

MFC It Spektrum – Laatste nieuwsbrief 2023

Als je op een doodlopende weg zit, is omkeren en terug vaak de beste weg vooruit. Met MFC It Spektrum zitten we met elkaar op zo’n doodlopende weg. In financieel opzicht komen we er niet uit. En ook in organisatorisch opzicht houden we het niet lang meer vol. In deze nieuwsbrief geven we vanuit de projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. aan hoe we weer vooruit willen. We doen dat door eerst nog een keer de geschiedenis van het MFC in herinnering te roepen. Dan weten we allemaal weer waar we vandaan komen. Vervolgens geven we aan waar we nu staan en waar we naar toe willen.

Het is een lange nieuwsbrief. Dat is een bewuste keuze.

De laatste nieuwsbrief van het jaar is een lange nieuwsbrief. Dat is bewust. We vinden het als projectgroep belangrijk om iedereen goed bij te praten. En het is ook goed om af en toe verantwoording aan elkaar af te leggen. Dat past ook bij het einde van het jaar.

De volledige nieuwsbrief is hier te downloaden.

Voor wie geen tijd heeft om de hele nieuwsbrief te lezen, volgt hier een hele korte samenvatting:

MFC It Spektrum kent een geschiedenis vol financiële en organisatorische zorgen. In 2017 was het MFC al bijna failliet. De gemeente heeft het MFC toen gered. In het najaar van 2021 bleek dat het MFC opnieuw aankoerst op een faillissement. Na een jaar puzzelen en veel uitzoekwerk heeft de gemeenteraad in januari 2023 het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om te kijken of de problemen rond het MFC voor eens en altijd opgelost kunnen worden. De gemeenteraad heeft hier toen ook een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo wil de gemeenteraad dat het college samen met de mienskip naar een oplossing zoekt. En ook wil de gemeenteraad dat het resultaat van de oplossing is dat de basisvoorzieningen voor Burdaard-Jislum e.o. voor onze mienskip behouden blijven.

De opdracht van de gemeenteraad voert de gemeente nu uit. De gemeente doet dit samen met de projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. Na (opnieuw) bijna een jaar puzzelen en veel uitzoekwerk, lijkt een oplossing nu in zicht. Die oplossing is: kleinschalige nieuwbouw. De oplossing van kleinschalige nieuwbouw werken we nu samen met de gemeente nog iets verder uit. We willen namelijk zeker weten dat we ons niet opnieuw allerlei financiële en organisatorische zorgen op de hals halen.

Wat gaat er nu gebeuren? De eerste stap van wat er gaat gebeuren hebben we op 14 december 2023 gezet. Toen hebben we de gemeenteraad bijgepraat over waar we nu staan (stap 1). Hierna volgen de volgende stappen: Aan het begin van het nieuwe jaar willen we als projectgroep vaststellen of kleinschalige nieuwbouw inderdaad een goede oplossing is (stap 2). Als we met elkaar tot de conclusie komen dat dit zo is, zullen we deze oplossing aan het college van Burgemeester en Wethouders adviseren (stap 3). Het is dan vervolgens aan het college van Burgemeester en Wethouders om te bepalen of zij ons advies willen overnemen (stap 4). Als de burgemeester en wethouders ons advies (helemaal of gedeeltelijk) overnemen, moeten zij het advies omvormen tot een voorstel aan de gemeenteraad (stap 5). Het is daarna aan de gemeenteraad om te beoordelen of de oplossing die de burgemeester en wethouders voorstellen, een goede oplossing is (stap 6). En zo ja, hoe die oplossing er dan precies uit moet komen te zien (stap 7).

Het aantal stappen dat we nog moeten nemen, maakt duidelijk dat we er nog niet zijn. Tegelijkertijd begrijpen we allemaal dat het einde van onze zoektocht naar een oplossing langzaamaan in zicht komt. Hoe die oplossing er precies uit gaat zien, weten we alleen nog niet. Dat zal het nieuwe jaar ons leren. Wij zien daarom alvast uit naar 2024!

De volledige nieuwsbrief is hier te downloaden.

Op naar het nieuwe jaar!

Zoals iedereen ziet is een oplossing misschien heel dichtbij. Maar we zijn er nog niet. Hopelijk weten we in het nieuwe jaar snel wat de toekomst ons gaat brengen. En hopelijk is er dan na al die jaren eindelijk een goede oplossing voor de problemen rond ons MFC. Maar voordat het zo ver is, is het nu eerst tijd voor aandacht voor elkaar. In dit verband wensen we iedereen hele goede kerstdagen en alvast een heel goed nieuwjaar!

Impressie nieuwbouw als mogelijke oplossing

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.