MFC It Spektrum – It Petear – 14 december 2023
MFC It Spektrum – It Petear – 14 december 2023

MFC It Spektrum – It Petear – 14 december 2023

Zoals te lezen was in de laatste nieuwbrief, is er op 14 december een raadsvergadering geweest op het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân. Tijdens deze vergadering is de raad geïnformeerd over de voortgang van de ‘Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o.’. Deze vergadering is in zijn geheel terug te kijken via de website van gemeente Noardeast-Fryslân. Hier kun je tevens alle relevante stukken terug vinden. Bij deze vergadering is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Oriënterend debat 12 januari 2023

Het voorgaande debat welke heeft plaatsgevonden op 12 januari 2023 is ook terug te zien via de website van gemeente Noardeast-Fryslân via deze link. Tevens zijn daarbij alle relevante documenten in te zien.

It Petear 14 december 2023

Helaas blijkt MFC It Spektrum te Burdaard in financieel en organisatorisch opzicht niet levensvatbaar te zijn. De voorzieningen van en voor de mienskip die in dit gebouw zijn ondergebracht, komen daardoor in gevaar. Dit probleem is eerder met de gemeenteraad besproken. Op 12 januari 2023 heeft de gemeenteraad duidelijke kaders gesteld. Binnen die kaders heeft het college samen met de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. naar mogelijke oplossingen onderzocht. Met betrekking tot deze oplossingen zal de mienskip binnenkort een eindadvies uitbrengen aan het college. Het college zal vervolgens een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Waarna de eindbeslissing aan de gemeenteraad is. Ter voorbereiding op dit uiteindelijke besluit wenst het college de gemeenteraad tijdens It Petear op 14 december 2023 te informeren over het doorlopen proces, de laatste stand van zaken en het verdere proces.

Insprekers

1. PKN Burdaard (via video)
2. Penningmeester stichting kantine exploitatie sport Burdaard en als afgevaardigde daarvan lid projectgroep
3. 3K Kinderopvang
4. Penningmeester en bestuurslid MFC It Spektrum
5. Tennisvereniging TVB Burdaard
6. Voetbalvereniging FC Birdaard
7. Voorzitter Stichting Beheersaccommodaties Sport Burdaard
8. Foarsitter kuorbalferiening NQL
9. Coördinator vrijwilligersteam en beheer commissie
10. Dorpsbelang Burdaard-Jislum

Vergadering terugkijken

Selectie van relevante documenten

Impressie nieuwbouw als mogelijke oplossing

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.