Advies Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. is klaar!
Advies Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. is klaar!

Advies Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. is klaar!

PERSBERICHT

Burdaard, 7 maart 2024

Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o.: Kleinschalige nieuwbouw enige oplossing MFC It Spektrum.

Het is noodzakelijk om afscheid te nemen van MFC It Spektrum. Dat is de conclusie van de projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. De projectgroep adviseert om een veel kleiner dorpscentrum terug te bouwen. Alleen dan verdwijnen de problemen rondom MFC It Spektrum. Donderdag overhandigde de projectgroep het advies aan wethouder Hanneke Jouta.

MFC It Spektrum valt niet zonder verlies te exploiteren

MFC It Spektrum is er indertijd gekomen op initiatief van de toenmalige gemeente Ferwerderadiel. Inmiddels is duidelijk dat MFC It Spektrum niet zonder fors verlies valt te exploiteren. Ondanks dat het helemaal draait op vrijwilligers. MFC It Spektrum biedt onderdak aan de BSO en alle sportverenigingen van Burdaard-Jislum e.o. Ook het dorpshuis en de gymzaal zitten in het gebouw. Door de problemen rond MFC It Spektrum dreigen al deze voorzieningen te verdwijnen. Zover wil de mienskip het niet laten komen. Met hulp van de gemeente is vorig jaar daarom de projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o opgericht. De groep bestaat uit het bestuur van MFC It Spektrum en vertegenwoordigers van de verschillende groepen uit de mienskip van Burdaard-Jislum e.o. Medewerkers van de gemeente ondersteunen de projectgroep.

De projectgroep onderzocht verschillende oplossingen
In het begin werd er door de projectgroep en de gemeente gedacht dat gedeeltelijke sloop of verkoop van het gebouw het meest kansrijk was. Maar uit nieuwe berekeningen van de projectgroep blijkt dat het MFC dan nog steeds elk jaar verlies zou draaien. “Toen bleef er nog maar een oplossing over: kleinschalige nieuwbouw. Dit is een ingrijpende oplossing. We weten dat we hiermee niet iedereen tevredenstellen” schrijft de projectgroep in haar advies. “Maar de oplossing die wij adviseren, adviseren wij met overtuiging. Omdat we denken dat dit advies ons allemaal vooruit gaat helpen.”

Het college buigt zich over het advies en komt met een voorstel naar de raad
Wethouder Hanneke Jouta nam het advies van de projectgroep in ontvangst. Zij sprak hierbij haar waardering uit voor de projectgroep: “Tank foar jim ynset yn dit proses oan’t no ta. Ik sil der mei oan’e slach en hoopje dat we mei elkoar in goeie oplossing fine kinne.”

Binnenkort wordt het advies besproken in het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat het college naar aanleiding van dit advies in april/mei 2024 een voorstel doet aan de gemeenteraad. 

Het advies van Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. is te bekijken op www.itspektrum.nl en www.burdaard.com

EINDE PERSBERICHT

Dowload hier het advies.

Nadere informatie bij:

Jaap Hiemstra, voorzitter Doarpsbelang Burdaard-Jislum e.o.: 06 22903215 (eerste woordvoerder)
Douwe Sjirk Zijlstra, lid projectgroep: 06 20503729 (tweede woordvoerder)

* Dit bericht is op verzoek van de Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o. geplaatst.