Welke voorzieningen willen wij in Burdaard behouden?
Welke voorzieningen willen wij in Burdaard behouden?

Welke voorzieningen willen wij in Burdaard behouden?

MFC It Spektrum zit sinds de opening in 2011 in de financiële problemen. Inmiddels is duidelijk dat we zo niet verder kunnen. 

Het gebouw is niet meer te betalen. In MFC It Spektrum zijn veel voorzieningen voor Burdaard en omliggende dorpen ondergebracht. We weten echter niet of het MFC open kan blijven. Onze voorzieningen staan daardoor onder druk. Dat is een probleem voor Burdaard en omstreken.

Wij denken dat het belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Op 8 juli 2022 organiseren we daarom vanuit het bestuur van het MFC en gemeente Noardeast-Fryslân samen met dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o. een avond in MFC It Spektrum. Op die avond willen we met elkaar antwoord geven op de volgende vraag: Welke voorzieningen willen wij hoe dan ook met elkaar behouden? En: hoe moeten we dat doen?

In aanloop naar 8 juli hebben we alvast een korte vragenlijst gemaakt. We willen iedereen vragen deze vragenlijst in te vullen. Dat helpt ons allemaal om straks met elkaar te bepalen wat we moeten doen om onze voorzieningen veilig te stellen.

In de vragenlijst hieronder komen alle voorzieningen aan de orde die nu in MFC It Spektrum zijn ondergebracht. Die voorzieningen staan nu onder druk. We willen je vragen om aan te geven hoe belangrijk je de genoemde voorziening vindt. Het cijfer 1 betekent: helemaal niet belangrijk. Het cijfer 10 betekent: heel erg belangrijk.

We hopen dat iedereen de vragenlijst wil invullen. En we hopen iedereen op 8 juli te zien. De avond begint om 19.30 uur in It Spektrum (inloop vanaf 19.00 uur).

Tot dan! En alvast bedankt voor het invullen.

Klik hier voor de vragenlijst