Dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Een gemeenschap bestaat bij de gratie van betrokkenheid en inbreng van haar bewoners. Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. zet zich in om de leefbaarheid en woongenot van Burdaard, Jislum en omgeving op pijl te houden. Uw steun en inbreng wordt daarom ook erg op prijs gesteld.

Voor € 8,00 per jaar steunt u het dorpsbelang, zodat het bestuur zich in kan zetten voor de zaken die er toe doen voor alle bewoners. Met uw bijdrage kunnen de de bestuurskosten worden betaald en diverse initiatieven worden gefinancierd ten behoeve van uw woongenot.

Bent u nog geen lid en wilt u graag lid worden?

Dit kan doormiddel van het downloaden van ons machtigingsformulier. Het SEPA incasso machtigingsformulieren voor het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie kunt u hier downloaden.

Indien u liever contant betaald of handmatig per bank wilt betalen, kunt u dit formulier downloaden.

U kunt de ingevulde formulieren opsturen naar ledenadministratie@burdaard.com of overhandigen aan één van onze bestuursleden.