Dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.
Jaarvergadering

Jaarvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarbij alle leden welkom zijn. De jaarlijkse ledenvergadering zal normaalgesproken begin april plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt het algemene jaarverslag doorgenomen tezamen met het financieel jaarverslag. Tevens worden er actuele zaken besproken en zal de felbegeerde Skieppekoptrofee worden uitgereikt.

Bij deze algemene ledenvergadering is het ook mogelijk om als vereniging gebruik te maken van een inspreekmoment voorafgaand aan de vergadering, mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je dit dan voorafgaand aan de vergadering via email kenbaar maken.

Downloads

Jaarvergadering 2021 | 29 oktober 2021

Jaarvergadering 2022 | 1 april 2022

Jaarvergadering 2023 | 14 april 2023

Jaarvergadering 2024 | 22 maart 2024

* Nog niet vastgesteld