MFC It Spektrum
MFC It Spektrum

Toekomst MFC It Spektrum

De afgelopen maanden is het bestuur samen met de werkgroep druk bezig geweest met de toekomst van het MFC. Een ding is nu helemaal duidelijk: we gaan het niet redden op eigen kracht. We hebben dus hulp van buitenaf nodig. Die hulp willen we nu gaan inroepen. Alle bewoners van …

Nieuwsbrief MFC It Spektrum – Financiële stand van zaken (Deel I)

Woord voorafTijdens de bijeenkomst op 8 juli hebben we als MFC-bestuur beloofd inzage te geven in de financiële situatie van MFC It Spektrum. Door middel van deze nieuwsbrief willen we dit nu doen. Het kan zijn dat sommige onderdelen van deze nieuwsbrief onduidelijk zijn en/of nieuwe vragen oproepen. Stel die …