Algemeen
Algemeen

Dorpsschouw 2022

Ieder jaar gaan we in de zomer samen met onze dorpencoördinator en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente een rondje door het dorp om diverse punten te bespreken wat extra aandacht nodig heeft. We hebben hiervoor een oproep gedaan aan het dorp om eventuele aandachtspunten kenbaar te maken per mail. Als …

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’ Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht. Agenda: • Opening en mededelingen •Bestuurswisselingen• Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen• Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019• Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021• Actuele ontwikkelingen• Benoeming nieuwe kascommissie• Statutenwijziging• …