Algemeen
Algemeen

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’ Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht. Agenda: • Opening en mededelingen •Bestuurswisselingen• Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen• Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019• Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021• Actuele ontwikkelingen• Benoeming nieuwe kascommissie• Statutenwijziging• …