Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o.
Bestuur

Bestuur

Bestuur Dorpsbelang
Jaap Hiemstra, voorzitter
Bert Piekstra, vice voorzitter
Wim van Blotenburg, ledenadministratie
Jelmer Schaaf, algemeen lid, communicatie
Anna-Maria Paulusma, algemeen lid, notulist
Liza Reitsma, algemeen lid