Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o.
Bestuur

Bestuur

Bestuur Dorpsbelang
Jaap Hiemstra, voorzitter
Bert Piekstra, vice voorzitter
Wim Woudstra, penningmeester
Wim van Blotenburg, ledenadministratie
Jelmer Schaaf, communicatie
Sjoukje Poortinga, notulist
Sjoukje Hiemstra, secretaris