Dorpsbelang Burdaard-Jislum e.o.
Bestuur

Bestuur

Bestuur Dorpsbelang
Anna-Maria Paulusma, algemeen lid, notulist
Bert Piekstra, secretaris
Jaap Hiemstra, voorzitter
Jelmer Schaaf, algemeen lid, communicatie
Liza Reitsma, algemeen lid
Pier Meindertsma, penningmeester
Wim van Blotenburg, ledenadministratie