<span class="vcard">admin</span>
admin

Update vakantiepark Burdaard

Nadat we als dorpsbelang contact gehad met de projectontwikkelaar omtrent het vakantiepark Burdaard, even een korte update. De eerste modelwoning is bijna gebruiksklaar, er is echter nog geen aansluiting gemaakt op het stroomnet, de verwachting is dat dit in de komende weken plaats zal vinden. Zodra de modelwoning is aangesloten …

Reddingsboeien geplaatst

Het dorpsbelang is meerdere keren gevraagd of er in het centrum een trappetje geplaatst kan worden om te water geraakte personen makkelijk op het droge te krijgen. Dit is vanwege verschillende redenen helaas niet mogelijk. Om toch de veiligheid ten goede te komen zijn er begin maart twee reddingsboeien geplaatst. …

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’ Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht. Agenda: • Opening en mededelingen •Bestuurswisselingen• Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen• Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019• Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021• Actuele ontwikkelingen• Benoeming nieuwe kascommissie• Statutenwijziging• …