<span class="vcard">admin</span>
admin

Toekomst MFC It Spektrum

De afgelopen maanden is het bestuur samen met de werkgroep druk bezig geweest met de toekomst van het MFC. Een ding is nu helemaal duidelijk: we gaan het niet redden op eigen kracht. We hebben dus hulp van buitenaf nodig. Die hulp willen we nu gaan inroepen. Alle bewoners van …

Dorpsschouw 2022

Ieder jaar gaan we in de zomer samen met onze dorpenco√∂rdinator en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente een rondje door het dorp om diverse punten te bespreken wat extra aandacht nodig heeft. We hebben hiervoor een oproep gedaan aan het dorp om eventuele aandachtspunten kenbaar te maken per mail. Als …