Werkbezoek wethouder 28 november 2022
Werkbezoek wethouder 28 november 2022

Werkbezoek wethouder 28 november 2022

Op 28 november is wethouder Soepboer langs geweest in Burdaard. Hierbij zijn diverse onderwerpen besproken. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te te downloaden.

Bij dit werkbezoek zijn diverse verenigingen aangesloten en zijn daarbij de volgende punten besproken:

Een rondje Burdaard
Een korte foto sessie

Vakantiepark
Huidige camping en haven, toestaan woonboten en parkeergelegenheid vakantiepark

Verkeersveiligheid
Bruggen, Ee Vallei, trottoirs, aanpak Hoofdweg, Brugweg en Jislumerdyk

Woningbouw
Combinatie met herontwikkeling MFC en beschermd dorpsgezicht en energietransitie

Stichting beheerscommissie sportaccommodaties (buitensport voetbal en korfbal)
Zorgen omtrent MFC en dank voor gemeentesubsidie voor robotmaaimachine

Ondernemingsvereniging Burdaard
Leden

Huidige situatie MFC It Spektrum
Stand van zaken en klankbordgroep

DOM dorp
Staat stil en momenteel geen voorzitter

Ald en Nij feest Burdaard
Werkgroep en dank voor gemeentesubsidie voor organiseren feest