Verhoging contributie
Verhoging contributie

Verhoging contributie

Een gemeenschap bestaat bij de gratie van betrokkenheid en inbreng van haar bewoners. Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. zet zich in om de leefbaarheid en het woongenot van Burdaard, Jislum en omgeving op peil te houden. Uw steun en inbreng wordt daarom ook erg op prijs gesteld. De bijdrage voor het lidmaatschap van Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. is al jaren vastgesteld op € 6,- per jaar.

Inmiddels is het dorp enorm gegroeid en doen we als dorpsbelang ons best om deze bijdrage zo goed als mogelijk te benutten om de leefbaarheid en het woongenot te blijven behouden en te verbeteren.

Zoals u weet zijn er verschillende kosten die in de afgelopen tijd zijn gestegen, waardoor het ons verstandig leek de contributie met € 2,- per jaar te verhogen.

Met de verhoging beschikken we over voldoende middelen om diverse initiatieven op te kunnen starten, maar ook om diverse verenigingen te kunnen ondersteunen.

Tijdens de ledenvergadering op 14 april 2023 is de leden gevraagd of er bezwaren zijn om de contributie te verhogen van € 6,- naar € 8,- per jaar. Dit is wellicht een behoorlijke verhoging, maar in vergelijking met andere dorpen is deze bijdrage nog steeds aan de lage kant. Tijdens de ledenvergadering is er ingestemd met deze verhoging en is dit ook kenbaar gemaakt in de Brêge.

De eerstvolgende incasso zal daarom geen 6 Euro worden geïncasseerd, maar 8 Euro.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent uw lidmaatschap van Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o., dan kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@burdaard.com.

Mocht u nog geen lid zijn en wilt u graag lid worden van Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o.? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.