Stankoverlast rioolwaterzuivering Burdaard aangepakt!
Stankoverlast rioolwaterzuivering Burdaard aangepakt!

Stankoverlast rioolwaterzuivering Burdaard aangepakt!

Dorpsbelang is al jaren bezig om het voor elkaar te krijgen dat er iets aan de stankoverlast van de rioolwaterzuivering wordt gedaan. Er zijn diverse onderzoeken geweest en tijdelijke maatregelen zijn vervolgens doorgevoerd, maar volledig geurloos is het tot nu toe nooit geworden. We hebben nu het bericht ontvangen dat het nu echt wordt aangepakt.

Ondanks het een tijdje heeft geduurd, zijn we Wetterskip Fryslân uiteraard erg dankbaar dat naar de klachten is geluisterd en er nu ook voor is gekozen het probleem grondig aan te pakken.

Zie onderstaand persbericht voor de verdere informatie omtrent de gekozen oplossing.

Wetterskip Fryslân gaat de stankoverlast bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Burdaard aanpakken. Het waterschap gaat drie open slibbakken afdekken en bouwt een installatie om de lucht in die bakken te zuiveren. De werkzaamheden starten naar verwachting komend najaar en duren ongeveer vier maanden. Het dagelijks bestuur stelde gisteren voor de maatregelen 950.000 euro beschikbaar.

De sterke geuren bij de rioolwaterzuivering Burdaard worden veroorzaakt door het slib dat in de open bakken wordt ingedikt. In de bakken wordt het slib tijdelijk opgeslagen waarbij er zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Het schoongemaakte water gaat vanuit de zuivering naar de Dokkumer Ie. Tankauto’s voeren het ingedikte slib af naar de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen.

Klachten
De laatste jaren kreeg het waterschap van dorpsbewoners en gasten van de camping en jachthaven naast de rioolwaterzuivering regelmatig klachten over stank. Tijdens het vullen en legen van de open bezinkbakken komen sterke geuren vrij die als stank wordt ervaren.
Bij warm weer en een ongunstige wind namen de klachten toe.

Tijdelijke maatregel
Om de klachten eerst zoveel mogelijk te verminderen, voert Wetterskip Fryslân sinds 1 januari 2022 het slib uit Burdaard versneld af naar Heerenveen. Dat betekent dat er tijdens het indikken minder water uit het slib wordt onttrokken. Het versneld afvoeren is een tijdelijke maatregel en geen duurzame oplossing. Dit kost het waterschap ongeveer 30.600 euro extra per jaar.

Schone lucht
Door de bakken straks met aluminium luiken af te dekken, is er weer meer tijd om het water uit het slib te onttrekken en hoeft er minder vaak slib naar Heerenveen te worden afgevoerd. Het waterschap legt een nieuw systeem aan die de lucht onder de platen continu afzuigt. Vervolgens gaat de lucht via een leiding naar een nieuwe silo met lavastenen. De lavastenen zorgen ervoor dat de lucht wordt gefilterd en als reukloze, schone lucht de silo verlaat.

Maatregelen werken
Wetterskip Fryslân heeft op de rioolwaterzuiveringen in Dokkum en Oosterwolde al slibbakken afgedekt en geurfilters geplaatst. Op dit moment krijgt de waterzuivering in Bolsward ook zo’n systeem. In Dokkum en Oosterwolde hebben de maatregelen al geleid tot veel minder klachten over stankoverlast.