Jaarvergadering Dorpsbelang 2023
Jaarvergadering Dorpsbelang 2023

Jaarvergadering Dorpsbelang 2023

Vrijdag 14 april 2023

om 20.00 uur in de TIBB zaal van MFC ‘It Spektrum’

Inloop vanaf 19:30 uur

Agenda:

 • Opening en mededelingen
 • Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 • Notulen jaarvergadering 2022
 • Financieel jaarverslag 2022 en benoeming nieuwe kascommissie
 • Voorstel verhoging contributie
 • Benoeming/verkiezing bestuursleden
 • Jaarverslag 2022
 • Pauze ☕︎
 • Ontwikkelingen MFC
 • Actuele onderwerpen
 • Uitreiking Skieppekoptrofee
 • Stemming verhoging contributie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Alle stukken van de voorgaande jaren kun je hier downloaden.