Jaarvergadering Dorpsbelang 2021
Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering

Vrijdag 29 oktober 2021

om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’

Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Agenda:

• Opening en mededelingen •Bestuurswisselingen
• Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
• Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019
• Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021
• Actuele ontwikkelingen
• Benoeming nieuwe kascommissie
• Statutenwijziging
• Pauze ☕
• Nieuwbouw Burdaard
• Rondvraag onderwerp nieuwbouw
• Projectgroepen
• Rondvraag algemeen
• Sluiting