Jaarvergadering Dorpsbelang 2021
Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering

Vrijdag 29 oktober 2021

om 20.00 uur in MFC ‘It Spektrum’

Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Agenda:

 • Opening en mededelingen
 • Bestuurswisselingen
 • Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 • Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019
 • Presentatie jaarverslag Dorpsbelang 2019 – 2020 – 2021
 • Actuele ontwikkelingen
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Statutenwijziging
 • Pauze ☕︎
 • Nieuwbouw Burdaard
 • Rondvraag onderwerp nieuwbouw
 • Projectgroepen
 • Rondvraag algemeen
 • Sluiting