Dorpsschouw 2022
Dorpsschouw 2022

Dorpsschouw 2022

Ieder jaar gaan we in de zomer samen met onze dorpencoördinator en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente een rondje door het dorp om diverse punten te bespreken wat extra aandacht nodig heeft. We hebben hiervoor een oproep gedaan aan het dorp om eventuele aandachtspunten kenbaar te maken per mail. Als bestuur zijn we gezamenlijk een rondje door het dorp gegaan om een lijstje samen te stellen gecombineerd met de input vanuit het dorp. Met deze lijst zijn we op 14 juli een rondje door het dorp gegaan samen met de gemeente. Na dit bezoek heeft de gemeente een definitieve to-do-lijst samengesteld met punten die worden opgepakt en daarvan zijn inmiddels ook al diverse zaken aangepakt. Je kunt de lijst met de punten die we hebben besproken kun je hier downloaden. Tevens heeft de gemeente recent een update gestuurd met de punten die inmiddels zijn afgewikkeld, deze kun je hier downloaden.

Hieronder een paar aantal voorbeelden van de punten welke zijn besproken:

Slechte staat en situatie hoofdweg.
Verwijderen informatieborden bij entree dorp.
Verwijderen graffiti fietstunneltje.