Dorpsbelang Burdaard - Jislum e.o.

Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o.

Update Delta Netwerk glasvezel

Nog even geduld… Om een huisaansluiting te kunnen verbinden en activeren met het glasvezelnetwerk is het noodzakelijk dat er stroom staat op het centrale glasvezelverdeelpunt in de buurt. Op dit moment is het de landelijke netbeheerder nog niet gelukt om stroom op de verdeelpunten te krijgen. Omdat er geen stroom …

Ovonde Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg – Start werkzaamheden

Sinds begin 2019 zijn we als Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. samen met D.O.M. Burdaard bezig om de gevaarlijke situatie op de kruising Hikkaarderdyk – Dokkumerstraatweg – Kolkhuizerweg bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk heeft dit zijn vruchten afgeworpen en kregen we begin 2021 het mooie bericht …

Verhoging contributie

Een gemeenschap bestaat bij de gratie van betrokkenheid en inbreng van haar bewoners. Dorpsbelang Burdaard – Jislum e.o. zet zich in om de leefbaarheid en het woongenot van Burdaard, Jislum en omgeving op peil te houden. Uw steun en inbreng wordt daarom ook erg op prijs gesteld. De bijdrage voor …